Agenda Onze agendapunten swirl
rounded-border
rounded-border-alt
28 Jan
Diplomazwemmen januari 2022

Diplomazwemmen

Diploma A.1 15:30

Diploma A.2 16:30

30 Jan
Diplomazwemmen januari 2022

Diplomazwemmen

Semi Bi en Diploma B 14:00

Diploma C.1 15:00

Diploma C.2 16:00

20 Mar
Proefzwemmen maart 2022

Het proefzwemmen is tussen 15:00 en 19:00

27 Mar
Diplomazwemmen maart 2022

Het diplomazwemmen is tussen 15:00 en 19:00

03 Jul
Proefzwemmen juli 2022

Het proefzwemmen is tussen 15:00 en 19:00

10 Jul
Diplomazwemmen juli 2022

Het diplomazwemmen is tussen 15:00 en 19:00

18 Sep
Proefzwemmen september 2022

Het proefzwemmen is tussen 15:00 en 19:00

25 Sep
Diplomazwemmen september 2022

Het diplomazwemmen is tussen 15:00 en 19:00

20 Nov
Proefzwemmen november 2022

Het proefzwemmen is tussen 15:00 en 19:00

27 Nov
Diplomazwemmen november 2022

Het diplomazwemmen is tussen 15:00 en 19:00

rounded-border